Plataforma integral de formulació, transferència de tecnologia i fabricació comercials preclíniques a cGMP: tecnologies i serveis