Declaració d'exempció de responsabilitat

Exempció de responsabilitat: Els contractes continguts a www.ttscientific.com no es consideren assessorament legal. Tot el contingut té finalitats informatives i T&T Scientific Corp. no fa cap reclamació sobre la precisió, la legalitat o la idoneïtat. El propietari del lloc no es fa responsable de cap error, omissió o dany de qualsevol tipus. La informació continguda en aquest lloc web només té finalitats d'informació general. La informació la proporciona T&T Scientific Corporation i, tot i que ens esforcem per mantenir la informació actualitzada i correcta, no fem cap representació ni garantia de cap tipus, expressa o implícita, sobre la integritat, exactitud, fiabilitat, idoneïtat o disponibilitat pel que fa a el lloc web o la informació, productes, serveis o gràfics relacionats continguts al lloc web per a qualsevol finalitat. Per tant, qualsevol confiança que confieu en aquesta informació és sota el vostre propi risc.